NOVELBIZ_WEB_SEO

NOVELBIZ_WEB_SEO

SEO และ Web Rank อีกหนึ่งบริการที่ทางบริษัทสามารถให้คำปรึกษาแนะนำปรับแต่ง Website ตั้งแต่โครงสร้างแนวคิดจนถึงการผลิตเนื้อหา นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับ SEM เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาอันสั้น

 

Google_search_console_3months

Google_search_console_3months


Google_search_console_1month

Google_search_console_1month

จากภาพแสดงให้เห็นการปรับ SEO และการสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเทียบอันดับเฉลี่ยการค้นหาจาก 3 เดือนก่อนหน้าในภาพที่ 1 อันดับที่ 47.9 และอันดับเฉลี่ยการค้นหา 1 เดือนล่าสุดในภาพที่ 2 อันดับที่ 26.5 โดยเป็นการดำเนินการในระยะเวลา 30 วัน

เครื่องมือ: AIOSEO, Google Search Console
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 + = 36

Post comment