LINE LIFF APP คลินิกทันตกรรม

LINE LIFF APP อีกหนึ่งผลงานของทีมงานโนเวลบิซสำหรับการสร้างระบบบริการคนไข้ผ่าน LINE OA ของคลินิกทันตกรรม อีซี่สมาย บุรีรัมย์ ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถสมัครกรอกข้อมูล จองคิวเลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการด้วยตนเอง สอบถามราละเอียด และได้รับการแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัด โดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติม เพียงมี LINE ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 + = 56

Post comment