X2 Vibe Buriram Hotel
X2 Vibe Buriram Hotel System

ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ โรงแรม The Crystal Hotel Buriram

ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โรงแรม The Crystal Hotel Buriram หรือในแบรนด์เดิมคือ X2 Vibe Buriram ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี เมษายน 2016 เป็นงานระบบขนาดใหญ่ที่ไว้วางใจให้ทีมงานโนเวลบิซ ได้ออกแบบตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์(Infrastructure ) เครือข่ายไฟเบอร์ระหว่างตึก (System and network) ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรม (Hospitality management software) นอกจากนั้นทีมงานยังเป็นผู้ให้คำแนะด้านการตลาดดิจิทัลครบวงจรทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น การสร้าง Google My Business, LINE OA และ Facebook Page

X2 Vibe Buriram Hotel Logo

ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ โรงแรม The Crystal Hotel Buriram

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานทั้งในด้าน Software, System, Network และ Digital Marketing กว่า 20 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมตามความต้องการแต่ละธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้สามารถช่วยให้ทุกธุรกิจทีความก้าวหน้าและพร้อมสำหรับการแข่งขัน

The Crystal Hotel Buriram

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment