สร้าง Prototype AI Model ด้านการแพทย์ เพื่อตรวจสอบภาวะ Brain Atrophy (สมองฝ่อ)จากภาพ CT โดยใช้ Alzheimer’s Dataset จาก Kaggle โดยมร้าง Model และ Train บน Google Colab ใช้ GPU ของ NVIDIA L4

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์👨‍💻📱

Kaggle Dataset

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment